Chipmusik

Chipmusik definierades ursprungligen som musik skapad med ljudchip, närmare bestämt de ljudchip som satt i gamla tv-spelskonsoler och datorer som Commodore 64, Atari ST, Amiga NES, Nintendo Entertainment System och Game Boy. Denna typ av musik har funnits lika länge som tv-spel har funnits, eftersom musik för ljudchip skapades för dessa spel, men man började inte tala om chipmusik som en genre förrän i slutet av 1980-talet. Sedan dess har också definitionen av vad som är chipmusik breddats, och genren har sammanflutit med många liknande genrer som bitpop, blipblop och chiptunes. Gemensamt för samtliga dessa genrer kan dock sägas vara användandet av ljud som efterliknar ljudchipen, och som för tankarna till musiken från gamla tv-spel. Chipmusik är oftast glad och fartfylld, med en tydlig basgång som gör att låtarna passar bra att dansa till.

Genren började växa fram på det som kallades demoscenen, det vill säga den undergroundscen där musik, konst och andra typer av skapande verk relaterade till datorer samlades. Detta var fallet under större delen av 1990-talet, men efter millennieskiftet tog chipmusiken steget från forum på nätet till populärkulturen. Sannolikt var en av anledningarna till detta att den generation som hade växt upp med datorer och med tv-spel hade växt upp och började synas i det offentliga, vilket gjorde tv-spelsmusik mer mainstream.

Sverige har ända sedan genren började växa fram varit ett av de mest framgångsrika länderna inom genren, något som kan bero på att Sverige tidigt anammade den nya datortekniken, samtidigt som vi har en lång tradition av att producera musik. Bland de mer uppmärksammade svenska musikskaparna inom chipmusik kan nämnas Dubmood, Puss, Goto80 och Bossfight. Det var också svensken Johan Kotlinski som skapade ett musikprogram med namnet Little Sound DJ, som gjorde att man enklare kunde skapa musik med en Game Boy. Detta program fick stor genomslagskraft på chipmusikscenen både i Sverige och internationellt. Allt tyder på att chipmusiken kommer att fortsätta växa och utvecklas som genre, då det också har kommit en ny våg av chipmusikskapare från den ”nya” generationen, det vill säga 90-talister och yngre. Bland dessa kan nämnas exempelvis FantomenK. Det är med andra ord inte bara de som spelade på de gamla konsolerna när de var små som skapar chipmusik idag.

Om du är ett fan av chipmusik och gamla tv-spel, och samlar på gamla konsoler och spel, är http://www.allaannonser.net/ rätt sida för dig. Där kan du nämligen enkelt leta på de flesta annonssidorna online med en enda sökning, och på det sättet lättare hitta de sällsynta dyrgripar som dyker upp till försäljning ibland.