Klassisk Musik  

Klassisk musik är ett samlingsbegrepp för musik, konstmusik eller musik som la grunden till dagens musik. Med andra ord är klassisk musik ett begrepp för musik som idag har ett kulturellt och konstnärligt värde. Det är musik som oftast baserar på orchester, operahus och instrument som piano och fiol. Genom åren har det fått ett allt mer viktigt värde för musikens historia men också konstens. Det anses som ett värdefullt kulturarv som än idag bevaras och hyllas. Några Classical music, cellist and violinistskända kompositörer inom klassisk musik är Bethoven, Mozart och Frédéric Chopin.

När man talar om klassisk musik är det viktigt att reda ut från vilken världsdel det handlar om. I detta fallet handlar det om klassisk musik inom västvärlden. Andra delar av världen har en egen typ av klassisk musik som värdesätts högt inom kulturen. I till exempel Kina är den klassiska musiken baserat på traditionella kinesiska instrument med kinesiska texter till skillnad från västvärlden då den klassiska musiken är baserat på europeiska instrument som bland annat piano. De är ofta i språk som tyska, franska och italienska då de flesta kompositörerna talar de språken. I vissa perioder har musiken värdesätts beroende på språket då en del anses som “finare” språk att spela musik i.

En viktig epok för den klassiska musiken är wienklassicismen som är en när kompositörer som Wolfgang Amadeus Mozart och Ludvig van Bethhoven gjorde verk som kom att betyda mycket för musikens historia. Wienklassicism handlar i stort sett kompositörer som var verksamma i Wien under perioden 1700 till 1800-talet. Den moderna symfonin utvecklades också från denna tiden då tonsättarna vid denna tiden experimenterade mycket med musiken. Orkestern fick också utseendet som de fortfarande har idag. Wienklassismen är dock en stilbenämning som var under klassismen.

Musiken från wienklassicismen kom och ha en stor betydelse under romantiken då musik, litteratur hade en stor betydelse för perioden. Kompositörer som Ludvig van Bethoven hade en stor inverkan under perioden. Hans symfoni, Eroica, hade en stor betydelse inom perioden.

Även om den klassiska musiken inte har en lika stor betydelse för populärkulturen har den ett stort värde för finkulturen inom västen Musikhistoria.